Back

Zapojenie hydraulickej ručnej brdzy pomocou adapterov na pridavné brzdiče, dualcalliper (zdvojený brzdový strmeň)

Added: 8.7.2020 0:15.24 Views count: 1295

08 July 2020

Dnes by som Vám chcel priblíži ďalšiu s možností zapojenia hydraulickej ručnej brzdy, ktoré považujeme za jedno z najprogresívnejších. Budeme hovoriť o zapojení "rúčky" do osobitného okruhu vytvoreného pomocou doinštalovania prídavných brzdičov. Toto riešenie osobne považujem za jedno z najvýhodnejších a najfunkčnejších. Návod zapojenia bude na konci článku doprovádzaný krátkym vizualom so základnými prvkami inštalácie.

Zapojenie hydraulickej ručnej brdzy pomocou adapterov na pridavné brzdiče, dualcalliper (zdvojený brzdový strmeň)

 

Čo budeme potrebovať k zapojeniu hydraulickej ručnej brzdy na sekundárny okruh vozidla:

Hydraulickú ručnú brzdu
Hydraulický valček s vstupom a výstupom / alebo válček s výstupom a zabudovanou nádobkou
Externú nádobku
Holendre pre hydraulický valček
Brzdové trubky (prípadne pancierové hadičky)
Brzdové rozvodky tzv. téčka

1. Pripevnenie hydraulickej ručnej brzdy

Tak ako v predchádzajúcich prípadoch aj v tomto je nutnosť nájsť pre nás vhodné miesto pre umiestnenie hydraulickej ručnej brzdy. Keďže pravidlá a obmedzenia umiestnenia sú takmer totožné s umiestňovaním hydraulickej ručnej brzdy zapojenej do okruhu vozidla tak si tento text prevezmeme z návodu "Zapojenie hydraulickej ručnej brzdy DO OKRUHU vozidla".

Existujú rôzne spôsoby a rôzne miesta, kam môžeme hydraulickú ručnú brzdu umiestniť. Najbežnejšie sa ručná brzda umiestňuje z pravej strany riadiacej páky. Je tam dostatočne miesta pre jej umiestnenie a používanie. Nevýhodou tohto umiestnenia spočíva v tom, že pre ľudí, ktorí sú menšieho vzrastu a majú kratšie končatiny, môže byť takto umiestnená hydraulická ručná brzda pomerne ďaleko.

ručná brzda na strane spolujazdca

Ďalšou možnosťou je umiestnenie z druhej strany, kde je na ručnú brzdu miesta o dosť menej. Napriek tomu je dostatočne blízko pre kohokoľvek aj s kratšími rukami. Problémom je, že môže kolidovať s riadiacou pákou prípadne zavadzať pri štartovaní aj pri manévrovaní volantom.

uloženie hydraulickej ručnej brzdy medzi volantom a pákou

Jednou z možnosti je používať ručnú brzdu, ktorá je umiestnená na mieste pôvodnej ručnej brzdy a je uložená vodorovne. Takáto ručná brzda môže niekomu vyhovovať oveľa viac a dnes, keď je dostupná plug and play hydraulická násada pre vozidlá, ktoré sa snažia vyzerať sériovo, je to určite ideálne riešenie.

hydraulicka ručna brzda polohovatelna

Ďalšou kapitolou je upevnenie ručnej brzdy. Možnosti sú nasledovné. Adapter, ktorý sa da použíť pre pripevnenie z ľavej a pravej strany riadiacej páky. Do istej miery je polohovatelný a pevný.

oceľový držiak hydraulickej ručnej brzdy

Ďalšou možnostou je navarenie akéhokoľvek plechu na tunel, prípadne priame prichytenie ručnej brzdy o tunel, či už privarením alebo priskrutkovaním. Najjednoduchšou možnosťou pripevnenia je spominané použitie adapterá, ktorý sedi na úchyty pôvodnej hydraulickej ručnej brzdy.

bmw e36 hydraulicka ručna brzda

2. Nachystanie materiálu pre zapojenie

Naohýbanie trubiek a ich nameranie záleži od konkrétneho typu vozidla a umiestnenia v ňom. K trubkám si nachystáme holendre pomocou nástroja na to určeného, a navrtáme si otvory na prechodky zo spodnej strany podlahy do interiéru, prípadne môžeme využiť otvory pre pôvodne lanovody ručnej brzdy. 

téčka holendre

3. Nainštalovanie prídavných brzdičov

V prvom rade musíme nainštalovať adaptéry k ktorým potom pridáme brzdiče slúžiace k brzdeniu len hydraulickou ručnou brzdou. Adaptér ALL4DRIFT u všetkých modelov BMW e36 a e46 našrúbujeme po demontáži štítu brzdového kotúča na jeho miesto. Po aplikácii adaptéra k nemu môžeme pripevniť držiak brzdový strmeňa. Osadíme tehlicu (unášač) brzdovým kotúčom a následne pripevníme brzdič s platničkami k ktorému predtým naskrutkujeme brzdovú hadičku. Takto nachystané sekundárne brzdiče zapojíme k hydraulickému valčeku.

adapter na pridavne brzdiče

4. Zapojenie hydraulickej ručnej brzdy k brzdičom

Po nachystaní brzdičov, môžeme pokračovať spájaním výstupu z brzdového válčeka smerom dozadu. Vytiahneme brzdovú trubku (oceľ, meď, pancier) s nachystanými holendrami z výstupu brzdového válčeka do zadnej časti vozidla k nádrži kde ju rozdelíme pomocou téčka na dve vetvy pre ľavú a pravú stranu. Brzdové vedenie môžeme ťahať v miestach pôvodného brzdového systému alebo pomocou otvoru pre lanovodi pôvodnej ručnej brzdy, prípadne iným bezpečným miestom, či už pod vozidlom, alebo v interiéri. Túto brzdovú trubku spojíme s našimi novými brzdovými strmeňmi, ktoré sú prichytené pomocou adaptéra. Ideálnym riešením je kopírovanie dvoch gumených hadičiek pripevnených o priečne (pozdlžné) rameno ktoré ďalej pokračujú pomocou oceľovej prípadne pomocou medenej trubičky do spomínaného téčka. Takto by sme mali mať vyriešenú výstupnú časť brzdového vedenia na brzdiče.

zdvojene brzdiče

V ďalšej časti sa budeme venovať vstupu brzdovej kvapaliny do brzdového válčeka, kde máme dva možnosti:

1. Použitie brzdového valčeka s zabudovanou nádobkou – v tomto prípade si zapojenie extrémne uľachčíme, ale prípadne zamaskovanie celého prídavného systéme hydraulickej ručnej brzdy môže byť kvôli mierne väčšej veľkosti takéhoto válčeka komplikovanejšie.

váleček s nádobkou

2. Použitie externej nádobky umiestnenej kdekoľvek vo vozidle, či už priamo v interiéri, v motorom priestore a podobne. Dôležitým aspektom umiestnenia brzdovej nádobky je výška umiestnenia a to faktor, že válček pre správnej fungovanie tohto systému musí byť najvyšším miestom. Nádobku po bezpečnom a správnom umiestnení spojíme s vstupom do brzdového válčeka pomocou hadičky, alebo trubičky (oceľ, meď, pancier, guma s opletom)

externa nadobka na brzdovú kvapalinu

Všetky spojenia realizujeme kvalitnými spojkami trubiek a hadíc a holendrami pre brzdové vedenie.


5. Odvzdušnenie

Tento brzdový systém je veľmi jednoduchý pre ovzdušňovanie, čo je jedná z jeho najväčších výhod. Systém ovzdušníme naliatím brzdovej kvapaliny do brzdového válčeka a následným pumpovaním ručnou brzdou, po natlakovaní systému vypustíme bubliny na obidvoch stranách, čiže na pravom a ľavom brzdiči po pri čomu doplňujeme brzdovú kvapalinu do nádobky pre brzdovú kvapalinu. Po odstránení všetkých bubliniek nádobku uzavrieme systém natlakujeme a skontrolujeme prípadne úniky.
Takto ovzdušnení systéme s novými brzdovými doštičkami nám po pár kilometroch zábehu doštičiek dokáže dokonale predviesť 100% účinnosť tohto riešenia a dokonalé brzdné účinky po zatiahnutí hydraulickej ručnej brzdy.


Rekapitulácia výhod a nevýhod tohto zapojenia:

Výhody:
- zachovanie funkčnosti brzdovej sústavy
- jednoduché odvzdušnenie okruhu pre hydraulickú ručnú brzdu
- stopercentná funkčnosť hydraulickej ručnej brzdy
- bezproblémová funkčnosť pri vzájomnom použití a kombinovaní systémov

Nevýhody:
- cena
- náročnosť na komponenty
- náročnejšie zapojenie komponentov

Krátke video s montáže hydraulickej ručnej brzdy na prídavné brzdiče upevnené pomocou adaptéra.

 

Zapojenie hydraulickej ručnej brzdy DO OKRUHU vozidla

Discussion

(0 comments)

Privacy preferences
We use cookies to enhance your visit of this website, analyze its performance and collect data about its usage. We may use third-party tools and services to do so and collected data may get transmitted to partners in the EU, USA or other countries. By clicking on 'Accept all cookies' you declare your consent with this processing. You may find detailed information or adjust your preferences below.

Privacy declaration

Show details

Login